Akupunktur fjerner smerter og udgifter

Akupunktur fjerner smerter og udgifter

Akupunktur stammer fra Kina og har været brugt i Fjernøsten i tusindvis af år. I 1970’erne slog behandlingen igennem i Vesten som alternativ behandlingsform, men også i nogen grad i det etablerede sundhedsvæsen.

Ny viden om akupunktur dokumenterer effekt på en række lidelser. Og nye undersøgelser viser, at det er en billig måde for sundhedsvæsenet at opnå store resultater på. Sundhedsminister Astrid Krag (SF) lover handling.

Undersøgelserne

 • I sundhedsøkonomi arbejder man termen ’cost per Quality Adjusted Life Year (QALY)’ (omkostning per kvalitetsjusteret leveår, red.), der kort fortalt er en pris i kroner og ører for, hvornår et sundhedstiltag er så god en dokumenteret sundheds- samfundsinvestering, at man bør tage tiltaget med i den offentlige sygesikring.
 • De britiske fandt frem til, at QALY for dokumenterede akupunktur-behandlinger ligger i et prisleje på 22.000-130.000 kroner.
 • Grænsen målt i QALY for, hvornår det britiske sundhedsvæsen inkluderer en behandling i sygesikringen, er mellem 180.000 og 270.000 kroner.
 • Det vil sige, at alle undersøgte akupunkturbehandlinger ligger under QALY-grænsen.
 • Akupunktur har en dokumenteret effekt inden for kroniske smerter, migræne, spændingshovedpine, kvalme, nakkesmerter, lændesmerter, menstruationssmerter og fødselssmerter.

Kilde: Ambrósio & MacPherson: ’Costs and Consequences of Acupunture as a Treatment for Chronic Pain’, University of York, 2012. Kjeld Møller Pedersen.

Akupunktur i Danmark

 • 300.000 danskere oplyste i 2010, at de inden for det seneste år havde brugt akupunktur.
 • I 1987 havde kun 2,9 procent af befolkningen på noget tidpunkt prøvet akupunktur
 • I 2005 var det 5,2 procent af befolkningen, der havde brugt akupunktur inden for et år.
 • I 2010 var det dette tal steget til 7,1 procent.
 • I 2010 havde 24 procent af danskerne benyttet akupunktur på et eller andet tidspunkt i deres liv – omtrentlig en 10-dobling siden 1987.
 • Den typiske bruger af akupunktur er en kvinde mellem 25 og 54 år med kort eller mellemlang uddannelse.
 • Der er ingen kendte bivirkninger ved akupunktur
 • Sygesikringen Danmark yder tilskud, både til læger og til såkaldt RAB-autoriserede akupunktører
 • 16-19 procent af voksne danskere over 18 år har kroniske non-maligne smerter – 640.-750.000 personer. Her vil systematisk brug af akupunktur have en god effekt.
 • 31 procent af danske sygehuse benytter sig i et omfang af akupunktur – og 14 procent af alle sygehusafdelinger benytter akupunktur.
 • 20 procent af de sygehusafdelinger, der i dag ikke benytter akupunktur, siger, at de i fremtiden gerne vil bruge det.
 • Den almindelige danske sygesikring giver ikke tilskud til alternativ behandling. Og eftersom akupunktur bliver kategoriseret som alternativt, skal man selv betale for sin behandling.


Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, Kjeld Møller Pedersen, SDU.

 

Akupunktur har i løbet af det seneste årti fået tag i mange danskere, der må frem med læderet og betale for behandlingen, idet den almene sygesikring ikke dækker akupunktur.

Nye internationale undersøgelser dokumenterer nu, at akupunktur ikke blot virker til at afhjælpe en række smertelidelser. Behandlingen giver ifølge en ny britisk undersøgelse fra University of York så god samfundsøkonomisk mening, at prisen ligger langt under det beløb, man normalt i Storbritannien har som grænse for, hvornår det offentlige bør gøre behandlingen en del af sygesikringen.

»Jeg blev overrasket over, hvor god dokumentation der er. Jeg har arbejdet rigtig meget med omkostningerne til smertebehandling i Danmark, og disse omkostninger er meget store til behandling, sygefravær og førtidspension. Der er klart potentiale på veludvalgte områder, hvor dokumentationen er klar,« siger sundhedsøkonom på Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen.

Tidligere har Sundhedsstyrelsen vurderet, at der ikke er tilstrækkeligt bevis for, at akupunktur har en generel effekt af behandling af kroniske smerter. »Jeg vil nu bede Sundhedsstyrelsen om at se på de resultater, undersøgelserne når frem til. Hvis vi kan hjælpe smertepatienter bedre og billigere, lyder det bestemt spændende,« siger sundhedsminister Astrid Krag (SF).

Formanden for brancheforeningen Danske Akupunktører, Henrik Jørgensen, mener, at en åbning for økonomisk tilskud til akupunktur via den almene sygesikring vil få langt flere af de omkring 16-18 procent af voksne danskere med kroniske smerter til at få behandling.

»Stort set alle vores nabolande har integreret akupunktur i sundhedsvæsenet. Ud over den økonomiske del giver det en blåstempling af akupunktur, der i sig selv får flere til at vælge behandlingsformen,« siger Henrik Jørgensen. Særlig mænd afholder sig fra at bruge akupunktur, og den hyppigste bruger er i dag en kvinde mellem 25 og 54 år.

Speciallæge i almen medicin og formand for Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur Elsebeth Lægaard støtter Henrik Jørgensen: »Behandling af eksempelvis kvalme kunne være mere udbredt. Det giver gode resultater, er vores oplevelse, og der er videnskabelig evidens for det. De fleste af vores medlemmer er praktiserende læger, og det ville være rart med en afklaring omkring honorering for akupunkturbehandlinger.«

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen maner dog til ro.

»Det er ikke sådan, at vi skal juble endnu. Smerter har mange årsager, og korrekte diagnoser er afgørende for eventuel behandling med akupunktur. Men de internationale undersøgelser er så interessante, at vi kigge mere på dette område,« lyder det fra ham.

Publiceret 2013-01-16 06:15 MetroXpress
http://www.metroxpress.dk/nyheder/akupunktur-fjerner-smerter-og-udgifter/KObmao!DG5fCrUtNiw/

 

Skriv et svar

*