Shiatsu uddannelse

Shiatsu uddannelsen er en 2 årig grunduddannelse og er for dig der gerne vil arbejde professionelt med Zen shiatsu.

Pensum
På det første år ligger fokus på den historiske, filosofiske og teoretiske baggrund hvor du får en grundig gennemgang af de 12 traditionelle meridianer samt akupunktur punkter ect. Den detaljerede pensumplan for første år kan du rekvirere ved at sende os en mail på info@doin.dk.

Det andet år ligger hoved fokus på udvikling af de diagnostiske færdigheder samt behandling af egne og andre elevers patienter, der undervises og superviseres på den tilhørende klinik. Den detaljerede pensumplan for andet år kan du rekvirere ved at sende os en mail på info@doin.dk.

Undervisningsmetoder
Vores uddannelse i shiatsu er først og fremmest praktisk læring og sekundært teoretisk læring. Vores skole har 10 års erfaring i planlægning af undervisningen og anvender en god balance mellem brugen af læringsmetoderne.

Vi anvender følgende læringsmetoder:

 • Forelæsning
 • Demonstration af arbejdsmetoder
 • Praktiske øvelser
 • Hjemmeopgaver i form af praktiske øvelser
 • Superviserede behandlinger på vores klinik
 • Vejlednings samtaler med hver enkelt elev

 

Elever er forskellige og har forskellige behov i læringsprocessen og vil udvikle sig til shiatsu terapeut på hver sin måde. På alle stadier i uddannelsen lægger vi vægt på en tæt opfølgning af den enkelte elev.

Faglig målsætning

 • Efter endt uddannelse vil du som elev have opnået:
 • En forståelse af shiatsu og kroppen samt sindets påvirkning af hinanden
 • En forståelse og erfaring med hvordan forandrings faser udtrykker sig i mennesket og naturen
 • En forståelse for hvordan ubalancer kan udtrykke sig fysisk og mentalt
 • Evnen til at bruge din viden i klinisk praksis
 • Kompetencer og sensivitet i brug af de diagnostiske færdigheder som observation og hara diagnose
 • Kompetencer i brugen af de praktiske færdigheder som rotationer af led og differentiering af tryk
 • Gode terapeutiske egenskaber som evnen til at lytte, føle og se
 • Træning i den terapeutiske samtale.
 • Evnen til at praktisere med tryghed og kompetencer og kunne erkende, når det er nødvendigt at henvise til læge eller anden terapeut

 

Hvorfor tage uddannelsen hos os?

 • Vores uddannelse følger retningslinjerne for de tyske standarder
 • Studiet har et fagligt indhold der kvalificerer til et medlemskab af RAB
 • Underviserne har flere års erfaring i undervisning og praktiserer til daglig i faget
 • Virkelighedsnær undervisning, samt præsentation af cases fra den virkelige verden
 • Skolen har egen klinik hvor de superviserede behandlinger foregår
 • Skolen har uddannet shiatsu terapeuter siden 2004
 • Vi har løbende evalueringer og skriftlig test hvert kvartal, for at sikre os at du udvikler din faglighed og at vi kan følge dig og støtte dig hele vejen igennem uddannelsen

 

Adgangskrav

Der er ingen specielle adgangskrav, men en motivation for at studere og praktisere shiatsu og en oprigtig og nysgerrig holdning, samt villighed til personlig udvikling er vigtige egenskaber for undervisningsforløbet.

Tilmelding og pris
Du kan tilmelde dig ved at downloade og udfylde tilmeldingsformularen LINK

Pris: Kr. 59.000,-

Læs meget mere om shiatsu uddannelsen på vores uddannelsesrettede hjemmeside www.scoa.dk

Gå til toppen